รหัสพัสดุ

ตรวจสอบสถานะ
EMS และไปรษณีย์ลงทะเบียน
  • ตรวจสอบพัสดุ
เลขที่การสั่งซื้อ วันที่ทำการจัดส่ง วิธีจัดส่ง รหัสพัสดุ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0129 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
24 ม.ค. 2560 13:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000325678
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0128 วันที่ทำการจัดส่ง :4 เดือนที่ผ่านมา
24 ม.ค. 2560 13:43 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000325679
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0121 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
23 ธ.ค. 2559 10:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
BBUA000319060
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0122 วันที่ทำการจัดส่ง :5 เดือนที่ผ่านมา
23 ธ.ค. 2559 10:31 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000320145
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0120 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
22 ธ.ค. 2559 14:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000320063
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0114 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
17 ธ.ค. 2559 08:53 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
PB874684692TH
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0116 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
16 ธ.ค. 2559 16:20 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000313938
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0115 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
16 ธ.ค. 2559 16:19 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0117 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
16 ธ.ค. 2559 16:18 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000315034
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0118 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
16 ธ.ค. 2559 16:16 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุลงทะเบียน
BBUA000315040
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0110 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
7 ธ.ค. 2559 16:10 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000306236
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0109 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
7 ธ.ค. 2559 16:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000306225
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0108 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
7 ธ.ค. 2559 16:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000306223
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0087 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
25 พ.ย. 2559 15:37 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000295279
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0096 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
25 พ.ย. 2559 15:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000292285
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0095 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ย. 2559 15:26 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000294227
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0094 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
24 พ.ย. 2559 15:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000294224
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0085 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ย. 2559 13:47 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000292129
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0089 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ย. 2559 13:46 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000293223
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0088 วันที่ทำการจัดส่ง :6 เดือนที่ผ่านมา
23 พ.ย. 2559 13:45 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000293135
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0084 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
21 พ.ย. 2559 15:50 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000291300
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0080 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2559 14:36 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000289872
หลังจากได้รับสินค้าแล้ว รบกวนลูกค้าเข้ามากดยืนยันรับสินค้า พร้อมรีวิวให้ด้วยนะครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0081 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
19 พ.ย. 2559 14:35 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000289865
หลังจากได้รับสินค้าแล้ว รบกวนลูกค้าเข้ามากดยืนยันรับสินค้า พร้อมรีวิวให้ด้วยนะครับ
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0074 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ย. 2559 15:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000288194
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0076 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ย. 2559 15:25 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000289274
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0078 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ย. 2559 15:24 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000289272
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0075 วันที่ทำการจัดส่ง :7 เดือนที่ผ่านมา
18 พ.ย. 2559 08:32 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
BBUA000288193
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0036 วันที่ทำการจัดส่ง :11 เดือนที่ผ่านมา
24 มิ.ย. 2559 15:29 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0030 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2559 16:11 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
รายการสั่งซื้อเลขที่ :0032 วันที่ทำการจัดส่ง :1 ปีที่ผ่านมา
19 พ.ค. 2559 16:09 น.
วิธีการจัดส่ง :พัสดุด่วนพิเศษ ( ไปรษณีย์ไทย, Kerry Express, NIM Express )
1
2
ถัดไป ›
แสดงพัสดุที่ 1-30 จากทั้งหมด 34 พัสดุ

หมวดหมู่สินค้า

บริษัท เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จำกัด จำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับการแพ็คสินค้า เพื่อการรักษาถนอมอาหาร การบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การเก็บรักษาคุณภาพที่ยาวนานขึ้น เครื่องแพ็คกิ้งของเราผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพสูง รับรองคุณภาพ ISO9001:2000 ระบบการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากประเทศเกาหลีใต้, European Union CE certification and safety certification. สินค้าหลักประกอบด้วย -เครื่องซีลปากถุงเท้าเหยียบ -เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่อง -เครื่องซีลสูญญากาศ,เครื่องแพ็คสูญญากาศ -เครื่องอบฟิล์มหด -เครื่องห่อแพ็คโหล,เครื่องแพ็คขวดน้ำดื่ม -เครื่องอบฉลากขวด,เครื่องอบคอขวด -เครื่องสกินแพ็ค -เครื่องพิมพ์วันที่,เครื่องพิมพ์วันผลิต -หมดอายุ -ถุงแว็คคั่ม ข้อสำคัญที่สุด นอกจากเราจะมุ่งเน้นทางด้านคุณภาพของเครื่องจักรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย มีอะหลั่ยทุกชนิดไว้คอยบริการ มีทีมช่างที่ชำนาญงานเซอร์วิสดูแลตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อฝ่ายขาย โทร.02-5717044 มือถือ.083-3789830 คุณยุทธ มือถือ.089-9497405 คุณนก line officail : @knpacking ขอใบเสนอราคาส่งรายละเอียดมาทางอีเมลล์ kn-packing@hotmail.co.th เบอร์โทร.02-5717044 มือถือ 083-3789830,089-9497405 Line officail. @knpacking kn-packing@hotmail.co.th จันทร์-เสาร์ 08.30น.-17.00 น.

บริษัท เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จำกัด จำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับการแพ็คสินค้า เพื่อการรักษาถนอมอาหาร การบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การเก็บรักษาคุณภาพที่ยาวนานขึ้น เครื่องแพ็คกิ้งของเราผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพสูง รับรองคุณภาพ ISO9001:2000 ระบบการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากประเทศเกาหลีใต้, European Union CE certification and safety certification. สินค้าหลักประกอบด้วย -เครื่องซีลปากถุงเท้าเหยียบ -เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่อง -เครื่องซีลสูญญากาศ,เครื่องแพ็คสูญญากาศ -เครื่องอบฟิล์มหด -เครื่องห่อแพ็คโหล,เครื่องแพ็คขวดน้ำดื่ม -เครื่องอบฉลากขวด,เครื่องอบคอขวด -เครื่องสกินแพ็ค -เครื่องพิมพ์วันที่,เครื่องพิมพ์วันผลิต -หมดอายุ -ถุงแว็คคั่ม ข้อสำคัญที่สุด นอกจากเราจะมุ่งเน้นทางด้านคุณภาพของเครื่องจักรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย มีอะหลั่ยทุกชนิดไว้คอยบริการ มีทีมช่างที่ชำนาญงานเซอร์วิสดูแลตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อฝ่ายขาย โทร.02-5717044 มือถือ.083-3789830 คุณยุทธ มือถือ.089-9497405 คุณนก line officail : @knpacking ขอใบเสนอราคาส่งรายละเอียดมาทางอีเมลล์ kn-packing@hotmail.co.th เบอร์โทร.02-5717044 มือถือ 083-3789830,089-9497405 Line officail. @knpacking kn-packing@hotmail.co.th จันทร์-เสาร์ 08.30น.-17.00 น.

TRACKCODE

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »

บริษัท เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จำกัด จำหน่ายเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดที่ใช้สำหรับการแพ็คสินค้า เพื่อการรักษาถนอมอาหาร การบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม ช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า การเก็บรักษาคุณภาพที่ยาวนานขึ้น เครื่องแพ็คกิ้งของเราผ่านขั้นตอนการผลิตที่มีคุณภาพสูง รับรองคุณภาพ ISO9001:2000 ระบบการจัดการคุณภาพของผลิตภัณฑ์ จากประเทศเกาหลีใต้, European Union CE certification and safety certification. สินค้าหลักประกอบด้วย -เครื่องซีลปากถุงเท้าเหยียบ -เครื่องซีลปากถุงแบบสายพานต่อเนื่อง -เครื่องซีลสูญญากาศ,เครื่องแพ็คสูญญากาศ -เครื่องอบฟิล์มหด -เครื่องห่อแพ็คโหล,เครื่องแพ็คขวดน้ำดื่ม -เครื่องอบฉลากขวด,เครื่องอบคอขวด -เครื่องสกินแพ็ค -เครื่องพิมพ์วันที่,เครื่องพิมพ์วันผลิต -หมดอายุ -ถุงแว็คคั่ม ข้อสำคัญที่สุด นอกจากเราจะมุ่งเน้นทางด้านคุณภาพของเครื่องจักรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับเรื่องการบริการหลังการขาย มีอะหลั่ยทุกชนิดไว้คอยบริการ มีทีมช่างที่ชำนาญงานเซอร์วิสดูแลตลอดอายุการใช้งาน ติดต่อฝ่ายขาย โทร.02-5717044 มือถือ.083-3789830 คุณยุทธ มือถือ.089-9497405 คุณนก line officail : @knpacking ขอใบเสนอราคาส่งรายละเอียดมาทางอีเมลล์ kn-packing@hotmail.co.th เบอร์โทร.02-5717044 มือถือ 083-3789830,089-9497405 Line officail. @knpacking kn-packing@hotmail.co.th จันทร์-เสาร์ 08.30น.-17.00 น.

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม213,342 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด101,440 ครั้ง
เปิดร้าน10 พ.ค. 2555
ร้านค้าอัพเดท23 มิ.ย. 2560

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านบริษัท เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จำกัด ขายเครื่องซีลสูญญากาศคุณภาพดี
ร้านบริษัท เค.เอ็น.แพ็คกิ้ง จำกัด ขายเครื่องซีลสูญญากาศคุณภาพดี
www.kn-packing.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ
Go to Top